Home » O nás » V&V Projekty

Softwarová platforma pro vytváření a provoz digitálních dvojčat inženýrských konstrukcí a staveb využívající technologii strojového učení

Program, výzva: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – Výzva I. programu podpory Aplikace

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000705

Příjemce podpory: Designtec s.r.o., CREA Hydro&Energy, z.s.
Doba realizace projektu: 1. 7. 2023 – 31. 03. 2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předkládaný projekt je zaměřený na vývoj univerzální softwarové platformy pro vytváření a provoz digitálních dvojčat a také na vývoj tzv. redukovaných modelů (ROM) využívajících metod strojového učení. Platforma umožní jednoduchou integraci libovolného modelu digitálního dvojčete a bude poskytovat prostředí pro persistenci a prezentaci jeho dat i dat z reálné konstrukce. Digitální dvojčata založená na ROM modelech přinesou řadu výhod ve srovnání s modely řešenými metodou konečných prvků.

Za účelem dosažení výše uvedeného cíle budou dosaženy výstupy:

  • Software – Softwarová platforma umožňující vytváření digitálního dvojčete inženýrské konstrukce, stavby, resp. technologického celku využívající technologii strojového učení.