Home » Služby » CAE-Consulting

Co a jak děláme

Uvědomujeme si, že aby naše práce byla efektivní, nákladově efektivní a v rámci výkonových kritérií, musí být zohledněny a zohledněny zkušenosti našich klientů s konkrétním problémem. Intenzivní komunikace a úzká spolupráce je proto klíčem k úspěšnému dokončení projektu.

Provádíme FE-analýzy, studie proveditelnosti a expertizy a předkládáme vysoce profesionální technické zprávy včetně předpokladů řešení, metod, závěrů a zjištění. Poskytujeme naše služby CAE a prezentujeme naše poznatky v německém, anglickém a českém jazyce.

Naši inženýři pracují se špičkovým inženýrským simulačním softwarem ANSYS a LS-DYNA rozšířeným o vlastní nástroje FEA pro zvýšení efektivity CAE-procesů.

 • MKP Analýzy

  MKP Analýzy

  Ve společnosti DESIGNTEC nabízíme celou řadu řešení pro simulaci komplexních inženýrských problémů, které se uplatňují při navrhování, posuzování a optimalizaci výrobků nebo konstrukcí ve strojírenství, stavebnictví, energetice a geomechanice.

 • Únavová životnost

  Únavová životnost

  Pomůžeme vám predikovat a vyhodnotit únavové poškození vašich konstrukcí nebo výrobků v souladu s platnými normami a průmyslovými standardy

 • Virtuální vývoj výrobků & optimalizace

  Virtuální vývoj výrobků & optimalizace

  Kombinace aplikací metody konečných prvků a optimalizačních technik pro vaše úspory nákladů a zlepšení vlastností produktu.