Přizpůsobte a rozšiřte funkce a mořnosti solveru Mechanical APDL

Vývoj rutin pro ANSYS ve Fortranu a C++

Pomocí ANSYS User Programmable Features (UPFs) můžeme rozšířit a přizpůsobit standardní funkce řešiče ANSYS Mechanical APDL (MAPDL solver). To nám umožňuje psát rutiny nebo podprogramy v C, C++ nebo dokonce ve Fortranu a používat je například pro vaše uživatelsky specifické simulační úlohy.

Stručně řečeno, UPFs nám umožňují přizpůsobit řešič ANSYS Mechanical APDL vašim potřebám, což může být například uživatelsky definovaný materiálový zákon, váš vlastní typ konečnho prvku nebo vlastní kritérium porušení pro vrstvené prvky (kompozity).

Pomocí ANSYS UPF jsme vyvinuli uživatelsky definovaný materiálový model pro drátkobeton (SFRC).

Material model reated using ANSYS UPFs

Aplikace

Předdefinované subrutiny pro přizpůsobení řešiče MAPDL lze použít pro definici:

  • vlastních typů konečných prvků (user-defined element type USER300 se subrutinou UserElem)
  • matriálových modelů s uživatelskýcmi konstitutivními vztahy pro plasticitu, poškozenínebo změkčení (subrutina UserMat)
  • vašich vlastních materiálových modelů pro vedení tepla (subrutina UserMatTh)
  • materíálových modelů pro popis hyperelastického chování (subrutiny UserHyper, UserHyperAniso)
  • vlastího zákona pro popis creepového chování (subrutina UserCreep)
  • uživatelského cohesive zone materiálu (subrutina userCZM)
  • uživatelskéch rutin pro popis inteakce mezi tělesy (subrutina usercnprop for pro definici uživatelských vlastností kontaktů, subrutina userfric pro uživatelský zákon tření, subrutina userinter vlastní model interakce, subrutina userwear pro model optřebení)
  • uživatelsky definovaných real konstant a tlouštěk
  • vlastních kriterií porušení (subrutina userfc)