Home » O nás » Profil společnosti

Vaše cesta k simulacím

DESIGNTEC je česká soukromá společnost s ručením omezeným založená roku 2009. Společnost nabízí široké portfolio inženýrsko-technických služeb, založených na aplikaci metody konečných prvků (MKP). Naše znalosti a zkušenosti v oblasti numerických simulací umožňují našim zákazníkům lépe porozumět inženýrským problémům, zlepšit spolehlivost výrobků a snížit výrobní náklady. Naše společnost nabízí CAE consulting pro široké spektrum průmyslových aplikací z oblasti strojírenství, energetiky a stavebnictví.

Zkušenosti, praxe

Tým inženýrů ve firmě DESIGNTEC má více než desetiletou praxi v oblasti MKP analýz a numerických simulací. Máme dlouhodobé zkušenosti s celosvětově používanými programy pro MKP analýzu ANSYS, LS-DYNA a FEMFAT, které jsou rozšířeny vlastními nástroji pro zvýšení efektivity práce. Tým inženýrů ve firmě DESIGNTEC má více než desetiletou praxi v oblasti MKP analýz a numerických simulací. Máme dlouhodobé zkušenosti s celosvětově používanými programy pro MKP analýzu ANSYS, LS-DYNA a FEMFAT, které jsou rozšířeny vlastními nástroji (ACT rozšíření pro ANSYS) pro zvýšení efektivity práce. Naši výpočtáři se podíleli na více než stovce technických výpočtů a analýz. Výstupy naší práce i komunikaci se zákazníkem jsme schopni realizovat v německém, anglickém a českém jazyce.

Naše vize

Společnost byla založena dvěma spoluvlastníky, kteří jsou aktivně zapojeni do procesu zpracování zakázky a osobně dohlíží na splnění cílů a na spokojenost zákazníka. Našimi prioritami jsou flexibilita, efektivita a kvalita, které jsme schopni na evropském trhu nabídnout za konkurenceschopnou cenu. Pro pokrytí nejčastějších potřeb našich zákazníků nabízíme široké spektrum forem spolupráce (projekty na zakázku, výkon práce u zákazníka, outsourcing). Klademe důraz na komunikaci se zákazníkem, která je nutná pro efektivní řešení problému a dosažení požadovaného cíle.
Společnost se za dobu své existence etablovala na českém, ale zejména na německém trhu (80% obratu). Naše dlouholeté, zkušenosti získané při zpracování projektů pro německé zákazníky, chceme dále uplatnit v Německu i na dalších evropských trzích. Našim záměrem je nadále rozšiřovat spektrum svých služeb a udržovat jejich vysokou kvalitu a konkurenceschopnost. Naše společnost byla založena bez dotací z EU a jakékoli státní podpory. Náš rozvoj a investice do hardware, software a lidských zdrojů jsou založeny na dlouhodobé a úspěšné spolupráci se soukromou sférou.