Home » Služby » CAE-Consulting » Virtuální vývoj výrobků & optimalizace

Další rozměr v procesu vývoje

Analýzy prvotního návrhu prototypu nebo zlepšení stávajícího produktu nebo výrobního procesu lze efektivně provádět pomocí virtuálního vývoje produktů. Tento trondový interdisciplinární přístup kombinující techniky optimalizace návrhu a analýzu konečných prvků je alternativou ke klasickému způsobu navrhování produktu, který je založen na časově a nákladově náročném testování a metodách pokus-omyl.

Výroba virtuálních prototypů je levnější a změny designu se provádějí snadněji než úpravy fyzických prototypů. Přesto si uvědomujeme význam fyzického testování pro virtuální simulaci. Materiálové testy jsou nezbytné jako zdroj dat pro pokročilé konstitutivní zákony. Typický optimalizační proces

Typický optimalizační proces

Typický optimalizační proces

Přínosy

Typické přínosy virtuálního vývoje výrobků a optimalizace:

 • Zkrácení uvedení prduktů na trh
 • Snížení nákladů na vývoj
 • Ohlalení potencálních problémů v ranné fázi vývoje
 • Nahrazení metod založených na přístupu pokus-omlyl
 • Zlepšený výkon produktu na definované úrovni spolehlivosti a provozuschopnosti
 • Snížení nákladů na výrobu

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti a know-how v oblasti nastavování pokročilých parametrických FE-modelů, FE-analýzy a hodnocení výkonnosti konstrukcí a nejnovějších technik optimalizace návrhu.

Simulační a optimalizační techniky

Našim zákazníkům nabízíme simulační a optimalizační techniky, které lze integrovat do jejich aktuálního procesu vývoje produktu:

 • parametrické modelování
 • virtuální testování
 • topologická optimalizace
 • stanovení citlivosti vstupních parametrů na odezvové veličiny
 • Design Space Exploration
 • verifikace a validace výpočtových modelů
 • multikriteriální optimalizace (minimalizace výrobních nákladů, snížení hmotnosti, zvýšení životnosti a spolehlivosti, zlepšení provozních vlastností)
 • vliv výrobních tolerancí na vlastnosti výrobku (toleranční analýza)
 • zpětná identifikace materiálových parametrů na základě měření

Už vás nebaví simulace nebo testy metodou pokus-omyl?

Zlepšíme vlastnosti vašich produktů pomocí nejmodernějších metod a přístupů.