Štítek: Customization

  • New version of A-BOLT 2.0 was released

    New version of A-BOLT 2.0 was released

    Our tool for assessment of bolted connections in ANSYS, A-BOLT, was updated with new features. Alongside various minor enhancements, we’ve made two significant improvements: Harmonic and Random Vibration Analyses are now supported in A-BOLT Now, you can insert Bolt Groups and other post-processing objects into Harmonic and Random Vibration analysis system. A-BOLT automatically extracts working…

  • A-BOLT: AUtomatické posudky šroubů v prostředí ANSYS

    A-BOLT: AUtomatické posudky šroubů v prostředí ANSYS

    A-BOLT je ANSYS ACT aplikace pro automatické posudky a verifikaci štoubových spojů. A-BOLT je plně integrován do prostředí ANSYS Mechanical a poskytuje uživateli komfortní rozhraní pro definici skupin šroubů, databázi šroubů, matic, podložek, materiálů a třecích koeficientů, detailní výstupy posouzení pro dokumentaci a mnoho dalšího.